فراگیر پیام نور 93-94
مشاوره رایگان،ثبت نام، تکمیل فرم زیر جهت اطلاع از آخرین اخبار کنکور فراگیر پیام نور سال 93
نام و نام خانوادگي :
ايميل:
شماره تماس :
مقطع :
متقاضی رشته :
ظرفیت پذیرش فراگیر پیام نور کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی سال 92-93


استان
شهرظرفیت پذیرششیوه
آذربایجان شرقیبستان آباد30 نفر بهمن 92آموزش و پژوهش محور
آذربایجان شرقیتبریز30 نفر بهمن 92آموزش و پژوهش محور
آذربایجان شرقیمراغه30 نفر بهمن 92آموزش و پژوهش محور
آذربایجان شرقیمرند30 نفر بهمن 92آموزش و پژوهش محور
آذربایجان غربیارومیه30 نفر بهمن 92آموزش و پژوهش محور
آذربایجان غربیخوی30 نفر بهمن 92آموزش و پژوهش محور
آذربایجان غربیمیاندوآب30 نفر بهمن 92آموزش و پژوهش محور
آذربایجان غربینقده30 نفر بهمن 92آموزش و پژوهش محور
اصفهانآران و بید گل30 نفر بهمن 92آموزش و پژوهش محور
اصفهاناردستان30 نفر بهمن 92آموزش و پژوهش محور
اصفهاناصفهان30 نفر بهمن 92آموزش و پژوهش محور
اصفهانزرین شهر30 نفر بهمن 92آموزش و پژوهش محور
اصفهاننجف آباد30 نفر بهمن 92آموزش و پژوهش محور
البرزکرج30 نفر بهمن 92آموزش و پژوهش محور
ایلامایلام
30 نفر بهمن 92آموزش و پژوهش محور
بوشهربوشهر
30 نفر بهمن 92آموزش و پژوهش محور
تهرانپاکدشت30 نفر بهمن 92آموزش و پژوهش محور
تهرانتهران جنوب
30 نفر بهمن 92آموزش و پژوهش محور
تهراندماوند30 نفر بهمن 92آموزش و پژوهش محور
تهرانلواسانات30 نفر بهمن 92آموزش و پژوهش محور
چهار محال و بختیاریشهرکرد30 نفر بهمن 92آموزش و پژوهش محور
چهار محال و بختیاریفارسان30 نفر بهمن 92آموزش و پژوهش محور
خراسان رضوی
فریمان30 نفر بهمن 92آموزش و پژوهش محور
خراسان رضوی
گناباد30 نفر بهمن 92آموزش و پژوهش محور
خراسان رضوی
مشهد30 نفر بهمن 92آموزش و پژوهش محور
خراسان رضوی
نیشابور15 نفر بهمن 92آموزش محور
خراسان رضوی
نیشابور15 نفر بهمن 92پژوهش محور
خراسان شمالیبجنورد30 نفر بهمن 92آموزش و پژوهش محور
خوزستاناهواز30 نفر بهمن 92آموزش و پژوهش محور
خوزستان
خرمشهر
30 نفر بهمن 92آموزش و پژوهش محور
خوزستان
رامهرمز
30 نفر بهمن 92آموزش و پژوهش محور
زنجانزنجان
30 نفر بهمن 92آموزش و پژوهش محور
سمنانسمنان
30 نفر بهمن 92آموزش و پژوهش محور
فارسجهرم
30 نفر بهمن 92آموزش و پژوهش محور
فارسشیراز30 نفر بهمن 92آموزش و پژوهش محور
قزوینقزوین
30 نفر بهمن 92آموزش و پژوهش محور
قزوین
تاکستان
30 نفر بهمن 92آموزش و پژوهش محور
کردستان
بیجار
30 نفر بهمن 92آموزش و پژوهش محور
کردستان
سنندج
30 نفر بهمن 92آموزش و پژوهش محور
کرمانجیرفت30 نفر بهمن 92آموزش و پژوهش محور
کرمان
کرمان
30 نفر بهمن 92آموزش و پژوهش محور
گیلان
رشت30 نفر بهمن 92آموزش و پژوهش محور
لرستان
خرم آباد30 نفر بهمن 92آموزش و پژوهش محور
مازندرانآمل30 نفر بهمن 92آموزش و پژوهش محور
مازندران
بابل30 نفر بهمن 92آموزش و پژوهش محور
مازندران
بهشهر30 نفر بهمن 92آموزش و پژوهش محور
مازندران
ساری30 نفر بهمن 92آموزش و پژوهش محور
هرمزگان
ابوموسی30 نفر بهمن 92آموزش و پژوهش محور
همدان
ملایر30 نفر بهمن 92آموزش و پژوهش محور
همدان
همدان30 نفر بهمن 92آموزش و پژوهش محور
یزداردکان30 نفر بهمن 92آموزش و پژوهش محور
یزد
تفت30 نفر بهمن 92آموزش و پژوهش محور
یزد
مهریز30 نفر بهمن 92آموزش و پژوهش محور
یزد
یزد30 نفر بهمن 92آموزش و پژوهش محور
ظرفیت پذیرش فراگیر پیام نور ارشدادبیات کودک و نوجوان سال 92-93


استان

شهرظرفیت پذیرششیوه
یزدتفت15 نفر بهمن 92پژوهش محور
یزدتفت15 نفر بهمن 92آموزش محور

ظرفیت پذیرش فراگیر پیام نور ارشد رشته ادبیات مقاومت سال 92-93

استان

شهرظرفیت پذیرششیوه
تهرانپردیس15 نفر بهمن 92 پژوهش محور
تهران پردیس15 نفر بهمن 92 آموزش محور
یزد اردکان15 نفر بهمن 92 پژوهش محور
یزداردکان15 نفر بهمن 92 آموزش محور


ارتقاء تحصیلی کارشناسی ارشد با طرح فراگیر دانشگاه پیام نور

 
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره
22886447 تماس حاصل فرمایید.

برچسب‌ها: فراگیر پیام نور, ظرفیت پذیرش فراگیر پیام نور, شهر های فراگیر پیام نور, کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی پیام نور, دانشگاه پیام نور
 
ظرفیت پذیرش فراگیر پیام نور ارشد رشته زبان و ادبیات عربی سال 91-92

استان

شهرظرفیت پذیرششیوه
آذربایجان غربیمهاباد20 نفر بهمن 91 پژوهش محور
آذربایجان غربی مهاباد20 نفر بهمن 91 آموزش محور
آذربایجان غربی مهاباد20 نفر مهر 92 پژوهش محور
آذربایجان غربیمهاباد20 نفر مهر 92 آموزش محور
فارس آباده20 نفر بهمن 91 پژوهش محور
فارس آباده20 نفر بهمن 91 آموزش محور
فارسآباده20 نفر مهر 92 پژوهش محور
فارسآباده20 نفر مهر 92آموزش محور
قمقم20 نفر بهمن 91 پژوهش محور
قمقم20 نفر بهمن 91آموزش محور
قم قم20 نفر مهر 92پژوهش محور
قم قم20 نفر مهر 92 آموزش محور
کرمانشاهکرمانشاه20 نفر بهمن 91 پژوهش محور
کرمانشاهکرمانشاه20 نفر بهمن 91آموزش محور
کرمانشاهکرمانشاه20 نفر مهر 92 پژوهش محور
کرمانشاهکرمانشاه20 نفر مهر 92 آموزش محور

ظرفیت پذیرش فراگیر پیام نور ارشد رشته زبان و ادبیات عربی سال 92-93


استان
شهرظرفیت پذیرششیوه
آذربایجان غربیمهاباد15 نفر بهمن 92 پژوهش محور
آذربایجان غربیمهاباد15 نفر بهمن 92 آموزش محور
اصفهانشهرضا15 نفر بهمن 92 پژوهش محور
اصفهانشهرضا15 نفر بهمن 92 آموزش محور
بوشهربوشهر15 نفر بهمن 92 پژوهش محور
بوشهربوشهر15 نفر بهمن 92 آموزش محور
فارسآباده15 نفر بهمن 92 پژوهش محور
فارسآباده15 نفر بهمن 92 آموزش محور
فارسنوراباد ممسنی15 نفر بهمن 92 پژوهش محور
فارسنوراباد ممسنی15 نفر بهمن 92 آموزش محور
قمقم15 نفر بهمن 92 پژوهش محور
قمقم15 نفر بهمن 92 آموزش محور
کرمانشاهکرمانشاه15 نفر بهمن 92 پژوهش محور
کرمانشاهکرمانشاه15 نفر بهمن 92 آموزش محور
گلستانبندر ترکمن30 نفر بهمن 92 آموزش و پژوهش محور
یزدمیبد30 نفر بهمن 92 آموزش و پژوهش محور


ارتقاء تحصیلی کارشناسی ارشد با طرح فراگیر دانشگاه پیام نور

 
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره
22886447 تماس حاصل فرمایید.

برچسب‌ها: فراگیر پیام نور, ظرفیت پذیرش فراگیر پیام نور, شهر های فراگیر پیام نور, کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی پیام نور, دانشگاه پیام نور
 

معرفی رشته زبان و ادبیات فارسی - مقطع کارشناسی ارشد

هدف اساسی در برنامه کارشناسی ارشد در رشته زبان و ادبیات فارسی ایجاد مهارتهای کافی است در زمینه های مختلف ادبی و بلاغی و دستوری و اصطلاحات علوم مختلف در متون ادبیات فارسی در سطحی که پژوهندگان این دوره بتوانند کارهای تحقیقاتی را در این طریق بنحو ارزنده ای انجام دهند و تدریجاً صاحبان نظر و متخصصانی در جنبه های مختلف زبان و ادبیات فارسی گردند.

طول دوره تحصیل

طول دوره تحصیلی در کارشناسی ارشد برای رشته زبان و ادبیات فارسی دو سال نیم یا پنج نیمسال در نظر گرفته شده است. طول هر نیمسال هیجده هفته و هر واحد درسی بمدت هفده ساعت در یک نیمسال خواهد بود. و شکل نظام واحد می باشد.

تعداد واحدها

تعداد کل واحدهای درسی این برنامه سی و دو واحد است و تماماً نظری خواهد بود. این واحدهای درسی درسی بصورت زیر تکنیک شده است:
1- دروس اصلی 8 واحد
2- دروس تخصصی 20واحد
3- دروس انتخابی 4 واحد
جمع 32 واحد 

جدول ارائه دروس ترم های بالاتر این رشته در دانشگاه پیام نور:

لطفا جهت دانلود کليک کنيد

منابع ترم اول دوره دانشپذیری زبان و ادبیات فارسی:


نام درس (تعداد واحد درسی)

    منابع درسی                   مولف-مترجم         ناشر        

نظم فارسی(1)شاهنامه(2 واحد)
شاهنامه فردوسی (جلد سوم)تصحیح جوینیدانشگاه تهران
عربي( 1)صرف ونحو (2 واحد)مبادي العربيه- جلد چهارم
رشيدالشرتوني ، ترجمه و تلخيص مجيدسرمديانتشارات علمی
نثر فارسي ( 1) تاريخ بيهقي(2 واحد)تاريخ بيهقي: جلد اولخليل خطيب رهبرمهتاب

زبان تخصصی خارجی(2 واحد)
زبان خارجي تخصصي 1پدرام ميرزائيپيام نورمنابع ترم اول دوره دانشپذیری در گرایش ادبیات مقاومت:نام درس (تعداد واحد درسی)

    منابع درسی                   مولف-مترجم         ناشر        

تحقیق در متون نظم ادبیات مقاومت ایران(2 واحد)
شاهنامه فردوسی (جلد سوم)تصحیح جوینیدانشگاه تهران
صرف ونحو عربي (2 واحد)مبادي العربيه- جلد چهارم
رشيدالشرتوني ، ترجمه و تلخيص مجيد سرمديانتشارات علمی

تحقیق در متون نثر ادبیات مقاومت ایران(2 واحد)
گزیده تاریخ جهانگشای جوینیمجید سرمدیپيام نور

زبان تخصصی (2 واحد)
زبان خارجي تخصصي 1پدرام ميرزائيپيام نور


منابع ترم اول دوره دانشپذیری در گرایش ادبیات کودک و نوجوان:
نام درس (تعداد واحد درسی)

    منابع درسی                   مولف-مترجم         ناشر        
زیبایی شناسی ادبیات
کودک(2 واحد)
از این باغ شرقی نظریه های نقد شعر کودک و نوجوانپروین سلاجقهکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
روش تحقیق در ادبیات کودک و نوجوان(2 واحد)مبانی نگارش علمییزدان منصوریانکتابدار

کودک و تفکر خلاق(2 واحد)
آموزش تفکر به کودکانرابرت فیشر-ترجمه مقدم-نجاریانرسش

زبان تخصصی(2 واحد)
زبان خارجي تخصصي 1پدرام ميرزائيپيام نور

نقش و توانایی یا کارایی

فارغ التحصیلان این دوره قادرند در قسمتهای فرهنگی و توسعه علوم ادبیات فارسی از قبیل بنیادهای تدوین کتب درسی و بنیادهای پژوهشی در زمینه های مختلف ادب فارسی ایفاء وظیفه نمایند و نیز در وزارتخانه و موسسات جمهوری اسلامی به بنوعی نیاز و ارتباط با زبان و ادب فارسی دارند. از آن جمله: رسانه های گروهی مطبوعات- موسسات تالیف و ترجمه و امثال اینها.

ضرورت و توانایی

با مطالب یاد شده در مقدمه و دربخش مربوطه به نقش و توانائی، ضرورت و اهمیت رشته زبان و ادب فارسی در سطح کارشناسی ارشد کاملاً روشن می شود با توجه به این مهم که جهت آماده ساختن افرادی که در آینده بتوانند امانتهای وزین ادب فارسی را از طریق تعلیم در موسسات عالی آموزش جمهوری اسلامی به نسلهای بعد انتقال دهند یگانه راه آن تحقیق و تتبع عمیق و تحصیل مهارتهای شایسته در این امانتهاست. اهمیت این دوره از جهت آماده ساختن متخصصان و صاحبنظران در رشته زبان و ادب فارسی نیز ثابت است.


شهریه کلاس های ترم اول دانشپذیری :

شهریه مصوب وزارت علوم مبلغ 5/600/000 ریال می باشد که دانشپذیران محترم جهت اطلاع از نحوه تخفیفات می توانند با مسوول امور مالی موسسه هماهنگ نمایند.


ارتقاء تحصیلی کارشناسی ارشد با طرح فراگیر دانشگاه پیام نور

 
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره
22886447-021 تماس حاصل فرمایید.